Om oss

Velkommen til Aalesunds Turnforening

Foreningen vår er fylkets eldste idrettslag, stiftet 28. november 1887. Foreningen hadde 125 års jubileum i 2012. Aalesunds Turnforening holder til i Turnhallen i Klipra i Ålesund.


Støttemedlemskap -stemmerett ved årsmøte

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Aalesunds Turnforening i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Foreldre av barn som er medlemmer hos oss kan stille på årsmøtet med talerett men ikke stemmerett. For å få stemmerett må man selv være medlem over 15 år, dvs alle som går på et parti med oss, og/eller har betalt inn kr 500,- i medlemskontingent. Medlemskapet må være registrert hos oss en måned før årsmøte.