Tildeling av æresmedlemskap og ærestegn 2017

albertaaroee.jpg

På årets årsmøte ble noen av våre mangeårige medlemmer hedret med æresmedlemskap og ærestegn. Dette blir tildelt til personer som i flere år har gjort en stor innsats for gymnastikk og turn administrativt, som instruktør og/eller ved praktisk arbeid på lags-, krets-, forbundsplan. 

Æresmedlemskap

Albert Aarøe ble på årsmøtet i år hedret med æresmedlemskap. Han fikk allerede i 1955 Aalesunds Turnforenings ærestegn i gull. Siden begynnelsen av 1930 har han vært medlem i Aalesunds Turnforening. Albert har deltatt på utallige konkurranser for Aatf både nasjonalt og internasjonalt, som overturner, konkurranseturner og A-turner. Etter endt periode som aktiv turner var han trener for guttepartier i Aatf.
Turnforeningen har nytt godt av hans engasjement og arbeid både i administrative verv i Aalesunds Turnforeningen som leder i perioden 1951-55, og som styremedlem i mange år. I årene fra 1951 til 1968 var Albert med som medlem og sekretær i byggekomiteen for ny turnhall på Klipra. Dette sikret at turnforeningen fikk en moderne turnhall og flotte treningsforhold etter datidens standarder.

Albert har også vært kretsleder i MRGTK.'


albertaaroee.jpgLars Ask ble også utnevnt til æresmedlem etter å ha blitt tildelt ærestegnet til Aalesunds Turnforening i 1987. Siden turnforeningen var uvirksom i krigsårene, ble det først etter krigens slutt i 1945 at Lasse tok til å turne for fullt. Etter endt militærtjeneste begynte han først som hjelpetrener og deretter som hovedtrener. Han har formell utdannelse fra Statens Gymnastikkskole, og Norges Idrettshøgskole. I årene i Oslo var Lasse trener på Universitetets turngruppe i apparatturn og trente i Oslo Turnforening for Aalesund Turnforening. Lasse har vært kretsmester flere ganger både i A- og B-klasse, og har også deltatt i Norgesmesterskap der han representerte Ålesund. Etter hjemkomsten til Ålesund i 1970, startet han straks som trener i apparatturn for Aalesunds Turnforening. I hele 40 år har han vært i trenervirke, hvorav mesteparten av tiden var for Aalesund Turnforening. Av administrative verv har Lasse vært nestleder i 1972, senere fulgte to perioder som leder for Aatf i 1984 – 94 og i 2001 – 09, med andre ord i 19 år tilsammen som leder. I dag er han historieskriver, og historisk arkivar sammen med sin kone Ragnhild Ask. 

Ærestegn

Atle Mannseth er født og oppvokst i Bergen og var aktiv i Viking turn- og idrettsforening fra han var 13 år til ca 30 år. Han deltok i KM, kretsturnstevner, var tatt ut og ble med i NM junior men på grunn av skade kunne han ikke konkurrere. Med sin sportslige allsidighet deltok Atle også i troppsgymnastikk, friidrett på Vestlandsstevne og svømming. Da Atle kom til Ålesund startet han som hjelpetrener i Aatf for gutter apparatturn i periodene 1970 – 71 og 1982 – 88. Deretter fulgte en lang periode som hovedtrener i Aatf for gutter apparatturn 1982 – 2012. I tillegg til arbeidet som trener for gutter apparatturn var også Atle trener for trimpartiet for herrer på Lerstad 1980 – 82. Både lokalt og regionalt  i MRGTK har Atle bidratt administrativt. Han var styremedlem og sekretær fra 1982 til 85, og nestleder i Aatf i fra 2001 til 04. 

Britt von Løwensprung har vært medlem i Aalesund Turnforening sammenhengene siden 1956. Britt er og har vært en ildsjel både i arbeidet for breddepartiene i turnforeningen og gjennom administrative verv. I en årrekke var hun trener på barnepartier, turnskoler, idrettskoler, foreldre/barn, trim, gymnastikk og tabell. Hun satt som leder i Aatf i periodene 1988 – 89, 1995 – 00, 2010 – 13, og som styremedlem i Aatf 1985 – 87 og 2001 – 09. Ellers har Britt vært forturner, representant i gymnastikkutvalg, valgkomite, sekretær, kretsleder og kretssekretær.
Britt har tatt idrettsmerker, deltatt på mange barne- og voksenturnstevner, og har dermed gjort seg fortjent sine utmerkelser som gull m/krans og mange lenker i sølv og gull fra turnkretsen.

Kristin Wangensteen har gjennom sitt arbeid og engasjement vært med å gjøre Rytmisk Gymnastikk, bedre kjent som RG til en svært populær sport i Ålesund. Kristin har vært med å bygge opp RG både i Aalesunds Turnforening og på kretsplan gjennom sitt arbeid i MRGTK. Hun startet som hjelpetrener i RG i 1985 – 1987. Fra 1987 og frem til i dag har hun vært hovedtrener for RG. Det vil si 30 år i januar 2017, med årene som hjelpetrener blir det totalt 32 år. Kristin har i en peride på 6 år vært både kretsleder og nestleder i MRGTK i 6 år, i tillegg til kasserer. I 2011 ble hun dekorert med MRGTK's fortjeneste i sølv 2011. Kristin har vært kretsdommer i RG i 2 år og forbundsdommer i 24 år.