Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Aalesunds Turnforening

årsmøte.jpg

Styret i Aalesunds Turnforening har i lang tid arbeidet for ny hall.  Det har over flere år blitt arbeidet med å komme seg inn i ulike prosjekter, men vi landet til slutt den nye hallen i Osane. Hallen skal etter planen stå ferdig til skolestart 2024.

Årsmøtet er øverste organ i Aalesunds Turnforening og vi kaller derfor inn til ekstraordinært årsmøte for å stemme over godkjenning av den nye avtalen med Ålesund Kommune. Denne avtalen er det jobbet mye med, og vi har vært i mange gode forhandlingsmøter med kommunen. Vi mener at det har blitt en god avtale, og  styret stiller seg bak denne avtalen.

 

Årsmøte skal:

1. Godkjenne stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 til å skrive under protokollen.

4. Behandle ny avtale med Ålesund Kommune

 

Avtalen blir sendt til alle medlemmer sammen med denne innkalling.

 

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Aalesunds Turnforening i minst én måned og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser.

Foreldre av barn som er medlemmer hos oss kan stille på møtet med talerett, men ikke stemmerett. For å få stemmerett må man selv være medlem over 15 år, dvs. alle som går på et parti med oss, og har betalt inn medlemskontingent, eller som er innmeldt som støttemedlem.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på styre@aatf.no 

 

 

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

Aalesunds Turnforening