Årsmøte 2021

Årets årsmøte i Aalesunds Turnforening avholdes 12.05.21. Innkalling er sendt ut per mail. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 10.05.21. Dette gjøres på vedlagt link i innkalling sendt ut per mail. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke til digitalt årsmøte vil bli sendt i egen e-post.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 28.04.21 til
Fjelltunvegen 6, 6007 Ålesund eller til e-post info@aatf.no. Det ønskes at vedlagt mal i mail benyttes til dette.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøtet, se e-post og dens vedlegg. 
Husk å sjekk søppelpost hvis du er usikker på om du har mottatt e-post. Har du ikke mottatt e-post? Send oss en melding her eller mail til info@aatf.no.

Beste hilsen,
Styret